Son Sayı


Araştırma Makalesi

1. Kantil Regresyon Modellerinde Uyum İyiliği Ölçüleri ve Model Seçimi

Şaban KIZILARSLAN

Sayfa: 1-13
Araştırma Makalesi

4. Türkiye'de Hanehalkı Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Onur ŞENTÜRK, Nuri ÇELİK

Sayfa: 56-70