İstatistik Araştırma Dergisi Kılavuzu


“İstatistik Araştırma Dergisi” için etik ilkeler, yayın politikası, makale hazırlama ve gönderimi hakkında genel bilgiler

Makalelerinizi yazarken

Makale yazım örneğini buradan inceleyebilirsiniz


Telif hakkı devir formu


Detaylı Bilgi Almak İçin

journal@tuik.gov.tr

Amaç

İstatistik Araştırma Dergisi istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması ve benzeri bilim dallarında araştırmaların niteliğinin yükseltilmesini, yöntem ve uygulamaların geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

İstatistik, ekonometri, yöneylem ve benzeri bilim dallarındaki çalışmalara yer verilecektir. Özgün araştırma, gözden geçirme, teknik notlar, eleştirel derleme ve tartışma makaleleri yayınlayarak bilime ve uygulamaya katkı sağlaması beklenmektedir.

Yazım Dili

Türkçe ve İngilizce

Başvuru Koşulları

Dergi amaç ve kapsamına giren bilimsel konularda, kılavızda belirtilen kurallara uygun yazılmış makaleler değerlendirmeye alınacaktır. 

Genel Kurallar

  • Atıf ve kaynakça yazılırken, APA editöryal kılavuzu dikkate alınmalıdır. Makale özeti en çok 200 kelime, tam metin ise en çok 8500 kelime olmalıdır.
  • Word dosyası olarak hazırlanmalı.
  • Detaylı bilgiler için aşağıdaki linke tıklayınız…