Editörler Kurulu • Baş Editör
  Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ

 • Editör Yardımcısı
  Prof. Dr. Nurcan METİN


  Editörler


 • Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fikri AKDENİZ, Çağ Üniversitesi
 • Professor Emeritus Barry C. ARNOLD, University of California, ABD
 • Prof. Dr. Cem CANEL, University of North Carolina Wilmington, USA
 • Prof. Dr. Mehmet Ali CENGİZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meral ÇETİN, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özlem İLK DAĞ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Hanna DUDEK, Warsaw University of Life Sciences, Poland
 • Prof. Dr. Burak GÜRİŞ, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Jamal HUSEIN, Angelo State University, ABD
 • Prof. Dr. Cem KADILAR, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Nikolai KOLEV, University of Sao Paulo, Brezilya
 • Prof. Dr. Safet KOZAREVIC, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 • Prof. Debasis KUNDU, Indian Institute of Technology, Hindistan
 • Prof. Dr. Sakkthivel Annamalai MANICKAM, Skyline University College, BAE
 • Prof. W. Y. Wendy LOU, University of Toronto, Kanada
 • Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ömer ÖZTÜRK, The Ohio State University, ABD
 • Prof. Dr. Muthucattu Thomas PAUL, Papua New Guinea University of Technology, Papua Yeni Gine
 • Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN, Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ram SHANMUGAM, Texas State University, ABD
 • Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Semra ERPOLAT TAŞABAT, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa TEKİN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Münevver TURANLI, İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Dr. Ojonugwa USMAN, Federal College of Education (Technical), Nijerya